Kgl. Bohusläns
Regemente I 17

(1913 - 1992)Backamo
Backamo lägerplats var föregångaren till Bohusläns regemente, I 17
Ur Bohusläningen
1913
Backamo
.
Backamo
.
Backamo
Omkring 1904
Backamo
Högvakten
Backamo
Midsommar 1907
Backamo
1902
Ungdomsmötet
Midsommar 1907

.

.

.
Backamo
idag
Kungl. Bohusläns regemente I 17
Flygvy över I 17
Kasernerna
Bohusläns reg.
Kanslihuset
I 17 Kasärnerna
I 17 Kasärnerna
I 17 Kasärnerna
I 17 Kasernerna
I 17 Soldathemmet
I 17 Soldathemmet
I 17 Köket
I 17 Kasernerna
I 17 Kasernerna
Kanslihuset
Regementet
Parad på Kungsg.
Kaserngården
I 17
I 17


- - Till första sidan -