Bohusläns regemente
Backamo lägerplatsBackamo
Backamo lägerplats var föregångaren till Bohusläns regemente, I 17 dit man flyttade 1913.
Ur Bohusläningen
1913
Backamo
.
Backamo
.
Backamo
Omkring 1904
Backamo
Högvakten
Backamo
Midsommar 1907
Backamo
1902
Ungdomsmötet
Midsommar 1907
Uppställning
1907
Uniformer
1718 och 1810
Del av Backamo
idag
Flygvy Backamo i dag
Bild från Hitta.se


- - Till första sidan -