Flytt av Bohusläns regemente


Bohusläns regemente.
Dagen för Bohusläns regementes flyttning från Backamo till Uddevalla är icke ännu fullt bestämd. Det blir emellertid i höst omedelbart efter öfningarnas slut. För dessa är utryckningsdagen 13oktober.
Lokalerna för regementets kansli och skolor samt underofficerarnas bostäder äro tillgängliga från den 25 dennes. Onsdagen 1 oktober flytta de underofficerare, som ej behöfvas på Backamo, till sina nya bostäder i Uddevalla. Korprals- och underofficersskolorna för Bohusläns och Västgöta (Vänersborg) regementen förläggas till Uddevalla. Inryckningsdagen för dessa är bestämd till 23 oktober.
Samma regementes rekrytskola, förlagd till Uddevalla, har inryckning den 3 november. Befäl är kommenderadt från Bohusläns och Västgöda regementen till de resp. skolorna (Ur Bohusläningen 23 september 1913)

- Tillbaka -
- Till första sidan -